Bas de Meijer
Betrokken verhalenverteller in beeld en woord


Dagelijks leven en straatbeelden.


Straatbeelden uit Senegal.


In Utrecht wordt in de volkswijk Ondiep een volksopera gehouden. Tijdens de opera vertellen inwoners het verhaal van de wijk op de melodie van klassieke operastukken.


Diverse IndiŽ herdenkingen in Nederland. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, maar vlak daarna begon de bersiap periode in voormalig Nederlands-IndiŽ. Met de herdenking wordt stil gestaan bij de roerige tijd, waarbij veel Indo's het land moesten verlaten.